Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
04 33 838 033
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
67       Số người online 
1.903.756  Lượt truy cập 
Tin tức sự kiện
Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ khí
Thông báo về Lễ Công bố và đón nhận
VINAKIP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2016, Công ty CP Khí cụ điện 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đến dự Đại hội có các ông- bà thành viên HĐQT, BKS, ban điều hành Công ty và 100 cổ đông đại diện cho 4.503.408 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
VINAKIP ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2015
Theo Quyết định số 311/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 26/02/2016, VINAKIP vinh dự là 1 trong số 57 doanh nghiệp được tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2015
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 - Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 thành công tốt đẹp
Hồi 14 giờ 30 ngày 23/9/2015, Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại hội trường Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở Sơn Tây.
1 2 3 4 5 6 7
...
11