Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
43       Số người online 
2.074.313  Lượt truy cập 
Tin tức sự kiện
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017-2019
Ngày 28/4/2017,Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần khí cụ điện 1 đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng thời, phân tích những mặt còn hạn chế làm cơ sở ...
NHIỀU NỘI DUNG LỚN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA  TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị, ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở chính (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), Công ty CP Khí cụ điện 1 - VINAKIP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Thông báo tuyển dụng Công nhân vận hành máy
SẢN PHẨM VINAKIP TIẾP TỤC ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2017
KỶ YẾU VINAKIP
1 2 3 4 5 6 7
...
12