Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
04 33 838 033
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
276       Số người online 
1.886.138  Lượt truy cập 
Tin cổ đông
Báo cáo tài chính năm 2007(Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2007(Đã được kiểm toán)
VINAKIP: Thực hiện chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2007
Theo Nghị quyết 26/NQ-KCĐI, VINAKIP thực hiện chia cổ tức cả năm 2007 với mức chia là 15%
Từ 5 đến 10/7/2007 VINAKIP thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu
Từ 5 đến 10/7/2007 VINAKIP thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu
1
...
14 15 16 17