Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
12       Số người online 
1.942.827  Lượt truy cập 
Tin cổ đông
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt I/2008
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt I/2008
Đại hội Cổ đông thương niên của VINAKIP
Đại hội Cổ đông thương niên của VINAKIP ngày 17 tháng 4 năm 2008, Công ty VINAKIP đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và đề ra mục tiêu SXKD năm 2008
Báo cáo tài chính năm 2007(Đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2007(Đã được kiểm toán)
VINAKIP: Thực hiện chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2007
Theo Nghị quyết 26/NQ-KCĐI, VINAKIP thực hiện chia cổ tức cả năm 2007 với mức chia là 15%
1
...
14 15 16 17 18