Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
9       Số người online 
2.042.481  Lượt truy cập 

NHIỀU NỘI DUNG LỚN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị, ngày 12 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở chính (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), Công ty CP Khí cụ điện 1 - VINAKIP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tới dự ĐHĐCĐ thường niên, có các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và 55 cổ đông, đại diện cho 4.491.659 cổ phần, chiếm 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2016, với sự điều hành sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, VINAKIP đã thực hiện đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 giao phó và có mức tăng trưởng so với năm 2015. Tổng doanh thu đạt 300,018 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 17,532 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2017; Thu nhập BQ của người LĐ đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Tại Đại hội, ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc đại diện cho Ban điều hành báo cáo: Trước bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, tình trạng hàng giả, hàng nhái VINAKIP có xu hướng xâm lấn mạnh mẽ trên thị trường thiết bị điện, năm 2016 VINAKIP tiếp tục đẩy mạnh các chính sách về thị trường, chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển vùng thị trường. Trong năm, Công ty đã phát triển thêm 3 Nhà phân phối. Các yêu cầu của khách hàng đều được giải quyết triệt để, tăng thêm niềm tin cho khách hàng. Sản phẩm đáp ứng tối đa theo yêu cầu của khách hàng, kể cả về số lượng và tiến độ. Trong đó, lượng tiêu thụ có sự gia tăng tốt ở một số nhóm sản phẩm cải tiến và nhóm sản phẩm cao cấp Gelex.

Ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Ông Phùng Đệ - Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016. Bước sang năm 2017, với mục tiêu là tiếp tục duy trì sự ổn định, đạt mức tăng trưởng so với kết quả thực hiện của năm 2016, HĐQT đặt ra kế hoạch doanh thu là 315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 15%/năm. Đồng thời HĐQT đã đề ra những biện pháp thực hiện: Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Triển khai có hiệu quả công tác đầu tư ngay sau khi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được phê duyệt. Có chiến lược quảng bá, truyền thông thương hiệu VINAKIP để mở rộng, phát triển thị phần tiêu thụ sản phẩm VINAKIP.

Ông Phùng Đệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016

 Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều vấn đề lớn, đó là: Thông qua phương án phát hành 1.140.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, để nâng mức vốn điều lệ từ 45,6 tỷ đồng lên 57 tỷ đồng; phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế cho ông Hoàng Anh Dũng; thông qua việc cho phép GELEX - cổ đông lớn của VINAKIP được phép nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại VINAKIP lên 75% mà không phải thông qua chào mua công khai; bầu bổ sung bà Dương Việt Nga làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết tại ĐH

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Đoàn chủ tịch của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức của ĐH

 

Bà Trương Thị Thu Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

 

Bà Phan Thị Thúy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 

 

Các cổ đông biểu quyết tại ĐH

 

 Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐH.

 

 

 

Các tin khác