Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
0972 742 255
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
77       Số người online 
1.962.645  Lượt truy cập 
Cầu chảy ống
Cầu chảy ống
Cầu chảy ống

Cầu chảy ống

1. Cầu chảy ống CCO - 60, 100A

2. Cầu chảy ống CCO - 150A, 200A

3. Cầu chảy ống CCO - 250A, 300A

4. Cầu chảy ống CCO - 400A, 500A

5. Cầu chảy ống CCO - 630A

6. Cầu chảy ống CCO - 800A, 1.000A

Tiêu chuẩn: TCVN: 5926-1:2006

Sản phẩm cùng loại