Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh
04 33 838 033
Hỗ trợ kĩ thuật
04 33 839 093
54       Số người online 
1.903.487  Lượt truy cập 
Cầu chảy ống
Cầu chảy ống
Cầu chảy ống

Cầu chảy ống

1. Cầu chảy ống CCO - 60, 100A

2. Cầu chảy ống CCO - 150A, 200A

3. Cầu chảy ống CCO - 250A, 300A

4. Cầu chảy ống CCO - 400A, 500A

5. Cầu chảy ống CCO - 630A

6. Cầu chảy ống CCO - 800A, 1.000A

Tiêu chuẩn: TCVN: 5926-1:2006

Sản phẩm cùng loại